Elzbieta Liberda

Akademia najmu

2 700,00  + VAT

Opis

 

TERMIN SZKOLENIA: 27.03.2022 r.

PROGRAM SZKOLENIA.

I. Typy najmu nieruchomości mieszkalnych

 1. Najem długoterminowy.
  • Standardowa umowa najmu
  • Najem okazjonalny.
  • Najem instytucjonalny.
 2. Najem krótkoterminowy.
 3. Najem na pokoje.

II. Obsługa rynku najmu

 1. Zarządzanie najmem.
 2. Podnajem
 3. Pośrednictwo.

III. Modele inwestowania / transakcji na rynku nieruchomości mieszkalnych pod wynajem. Zalety i ryzyka.

 1. Zakup / sprzedaż lokalu z zawartą umową najmu.
 2. Zakup / sprzedaż gotowców inwestycyjnych.
 3. Zakup / sprzedaż mieszkania z lokatorem.

IV. Umowa najmu lokali mieszkalnych.

 1. Prawidłowa konstrukcja umowy najmu.
 2. Czas trwania umowy najmu. Umowy na czas oznaczany i nieoznaczony. Data pewna.
 3. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu.
 4. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, rygory egzekucji, gwarancje bankowe, weksle i poręczenia.
 5. Przekazanie lokalu
 6. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
 7. Umowa przedwstępna i rezerwacyjna. Protokół uzgodnień.
 8. Zawarcie umowy przez pełnomocnika.
 9. Małżonkowie jako wynajmujący i najemcy.
 10. Wstąpienie w stosunek najmu.
 11. Cesja praw z umowy najmu.

V. Realizacja umowy najmu

 1. Stan i utrzymanie przedmiotu najmu w trakcie obowiązywania umowy.
 2. Rozliczanie nakładów, ulepszenia i zmiany w lokalu.
 3. Prawo kontroli przedmiotu najmu.
 4. Prowadzenie działalności w lokalu.

VI. Weryfikacja najemców. Jak się zabezpieczyć ?

 1. Protokół weryfikacji najemcy – o co musisz zapytać ?
 2. Najem lokali mieszkalnych przez cudzoziemców.

VII. Odpowiedzialność pośredników i zarządców nieruchomości.

 1. Brak należytej staranności.
 2. Brak pouczeń o konsekwencjach zawarcia umowy na czas nieoznaczony.
 3. Odpowiedzialność odszkodowawcza za błędne postanowienia w umowach najmu.
  • Utracone korzyści w przypadku braku możliwości eksmisji lokatora.
  • Brak odpowiednich postanowień dotyczących rozliczenia nakładów, kaucji.
 4. Skuteczne zabezpieczenia dla pośredników i zarządców. Pouczenia.
 5. Pośrednictwo na rzecz obu stron. Jak należycie przeprowadzić transakcje reprezentując interesy wynajmującego i najemcy. Zapisy do umów pośrednictwa i zarządzania.

VIII. Ochrona praw lokatorów.

 1. Uciążliwi najemcy, jak sobie z nimi radzić ?
 2. Windykacja należności czynszowych.
 3. Eksmisje w praktyce.
 4. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.

IX. Najnowsze orzecznictwo Sądów.

X. Najem w praktyce. Sesja Q & A .

Przykładowe kazusy:

Czy właściciel może wejść do wynajętego mieszkania?

Czy mogę wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony.

Naruszenie posiadania.

Naruszenie miru domowego.

Czy można wymienić zamki w wynajętym mieszkaniu.

Odpowiedzialność cywilna i karna za nieuzasadnione remonty, odcinanie mediów, zmuszanie do opuszczenia lokalu.

Komunikacja : Po odesłaniu umowy i opłaceniu faktury Uczestnik zostaje przyjęty na szkolenie. Następnie otrzymuje szczegółowy program szkolenia z krótką ankietą, która wskaże na jakie obszary związane z omawianym zagadnieniem uczestnik chce zwrócić uwagę. Istnieje możliwość zadania konkretnych pytań. Ciekawe kazusy poruszone mogą być podczas prelekcji. Do czasu szkolenia pozostajemy w stałym kontakcie, a personel firmy jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 18.

Michał Janczarek – asystent Elżbiety Liberdy – ( wszelkie sprawy organizacyjne ) – pod nr telefonu 607504320

Elżbieta Liberda – prelegent – 509 782 009

Ilość miejsc ograniczona , organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji uczestników szkolenia i poziomu umiejętności prelegent: Elżbieta Liberda – radca prawny

Po prelekcji w hotelu odbędzie się spotkanie integracyjne.