Elzbieta Liberda

Inwestowanie w grunty - dzień 1 i 2

Dzień 1

Elżbieta Liberda

Najczęściej popełniane błędy inwestycyjne – CASE STUDY

Adrian Hołub

 • Sprawdzenie granic działki i punktów granicznych – granice Twojej działki mogą być w innym miejscu.
 • „Dawne zbiory dokumentów (ZD)” – czy możesz stracić swoją działkę pomimo wpisu w KW?
 • Sprawdzenie powierzchni ewidencyjnej działki (EGIB – ewidencji gruntów i budynków) versus dane
  zawarte w Księdze Wieczystej.
 • Błędy map zasadniczych – jaki zakres mapy negocjować z urzędnikiem do poszczególnych etapów
  prac?
 • Pole powierzchni zabudowy na etapie pozwolenia na budowie, inwentaryzacji, projektowania, planu
  miejscowego, WZ, itp.
 • Sposoby zwiększania wysokości budynków na etapie WZ.
 • Nadwieszenia budynku do celów podatkowych.
 • Przyłącza do budynku a coroczna opłata podatku za zajęcie pasa drogowego.
 • Granica pasa drogowego w kontekście podziałów nieruchomości.
 • Powierzchnia zabudowy w planach miejscowych a orzecznictwie sądowym.
 • Nieprzekraczalna linia zabudowy na etapie projektowania budynku. Jak ją zmienić?
 • Przyłącza do budynku – na co zwracać uwagę i kiedy opóźniają proces budowlany
 • Jak sprawdzić czy należy płacić podatek za nadwieszenia budynku?
 • Pełne okazanie granic na gruncie i wytyczenie punktów granicznych w terenie – kiedy je robić?
 • Weryfikacja powierzchni zabudowy – kiedy jesteś pewien czy kupujesz legalnie postawiony budynek?
 • Wysokości istniejącego budynku – powód zaniżania maksymalnych wysokości na etapie uzyskiwania.  Kiedy możesz uzyskać pozwolenie na wyższy budynek niż przewiduje to WZ czy plan miejscowy?
 • Pomiar linii energetycznych w celu zmniejszenia minimalnej wymaganej odległości od linii.
 • Opinia geotechniczna dla inwestycji budowlanej.
 • Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych dla działki pod budowę budynku.
 • Ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni gruntu przed zakupem działki.
 • Wycinka drzewostanu na szali opłacalności inwestycji.
 • Wyburzanie budynków a obostrzenia środowiskowe – opóźnienie inwestycji.

 

Dzień 2

Elżbieta Liberda

Odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości.

 

Rafał Rychlicki

Odrolnienie gruntu a wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Architektoniczne Due Diligence przy procesie inwestycji budowlanych.

Co sprawdzić przed zakupem?

 • błędy map zasadniczych
 • granice nieruchomości
 • podziały i scalenia na etapie wz
 • pozwolenia i zgody urzędów na etapie WZ

Aspekty planistyczne na etapie WZ.

Analiza kluczowych parametrów nieruchomości objętej WZ

 • linia zabudowy
 • linia rozgraniczająca pasa drogowego
 • linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu
 • odległości od linii energetycznych
 • wysokość budynku
 • powierzchnia zabudowy
 • ilość kondygnacji
 • PUM, GLA
 • Wskaźnik intensywność zabudowy
 • Powierzchnia biologicznie czynna
 • Miejsca postojowe
 • Analiza zacieniania i nasłoneczniania
 • Ochrona konserwatorska

Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne.

Narady koordynacyjne.

4 900,00  + VAT