Elzbieta Liberda

Inwestowanie w grunty - dzień 1

 

Elżbieta Liberda

Najczęściej popełniane błędy inwestycyjne – CASE STUDY

Adrian Hołub

 Sprawdzenie granic działki i punktów granicznych – granice Twojej działki mogą być w innym miejscu.
 „Dawne zbiory dokumentów (ZD)” – czy możesz stracić swoją działkę pomimo wpisu w KW?
 Sprawdzenie powierzchni ewidencyjnej działki (EGIB – ewidencji gruntów i budynków) versus dane
zawarte w Księdze Wieczystej.
 Błędy map zasadniczych – jaki zakres mapy negocjować z urzędnikiem do poszczególnych etapów
prac?
 Pole powierzchni zabudowy na etapie pozwolenia na budowie, inwentaryzacji, projektowania, planu
miejscowego, WZ, itp.
 Sposoby zwiększania wysokości budynków na etapie WZ.
 Nadwieszenia budynku do celów podatkowych.
 Przyłącza do budynku a coroczna opłata podatku za zajęcie pasa drogowego.
 Granica pasa drogowego w kontekście podziałów nieruchomości.
 Powierzchnia zabudowy w planach miejscowych a orzecznictwie sądowym.
 Nieprzekraczalna linia zabudowy na etapie projektowania budynku. Jak ją zmienić?
 Przyłącza do budynku – na co zwracać uwagę i kiedy opóźniają proces budowlany
 Jak sprawdzić czy należy płacić podatek za nadwieszenia budynku?
 Pełne okazanie granic na gruncie i wytyczenie punktów granicznych w terenie – kiedy je robić?
 Weryfikacja powierzchni zabudowy – kiedy jesteś pewien czy kupujesz legalnie postawiony budynek?
 Wysokości istniejącego budynku – powód zaniżania maksymalnych wysokości na etapie uzyskiwania.  Kiedy możesz uzyskać pozwolenie na wyższy budynek niż przewiduje to WZ czy plan miejscowy?
 Pomiar linii energetycznych w celu zmniejszenia minimalnej wymaganej odległości od linii.
 Opinia geotechniczna dla inwestycji budowlanej.
 Wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych dla działki pod budowę budynku.
 Ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni gruntu przed zakupem działki.
 Wycinka drzewostanu na szali opłacalności inwestycji.
 Wyburzanie budynków a obostrzenia środowiskowe – opóźnienie inwestycji.

2 900,00  + VAT