Elzbieta Liberda

Inwestowanie w grunty - dzień 2

Elżbieta Liberda

Odpowiedzialność dewelopera za wady nieruchomości.

 

Rafał Rychlicki

Odrolnienie gruntu a wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Architektoniczne Due Diligence przy procesie inwestycji budowlanych.

Co sprawdzić przed zakupem?

 • błędy map zasadniczych
 • granice nieruchomości
 • podziały i scalenia na etapie wz
 • pozwolenia i zgody urzędów na etapie WZ

Aspekty planistyczne na etapie WZ.

Analiza kluczowych parametrów nieruchomości objętej WZ

 • linia zabudowy
 • linia rozgraniczająca pasa drogowego
 • linie rozgraniczające obszary o różnym przeznaczeniu
 • odległości od linii energetycznych
 • wysokość budynku
 • powierzchnia zabudowy
 • ilość kondygnacji
 • PUM, GLA
 • Wskaźnik intensywność zabudowy
 • Powierzchnia biologicznie czynna
 • Miejsca postojowe
 • Analiza zacieniania i nasłoneczniania
 • Ochrona konserwatorska

Błędy podziałów nieruchomości ograniczające procesy inwestycyjne.

Narady koordynacyjne.

2 900,00  + VAT