Elzbieta Liberda

Księgi wieczyste bez tajemnic

Księga wieczysta to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie nieruchomościami.

Na pozór jest prosta w odczycie, jednak praktyka pokazuje, że zawiera szereg kruczków których „nieznajomość” może sporo kosztować.

Sprawne poruszanie się w czytaniu akt księgi, znajomość procedur dokonywania wpisów, wzmianek czy ich wykreślania, to elementarz każdego, kto chce skutecznie i bezpiecznie działać na rynku obrotu nieruchomościami.

2 300,00  + VAT

Opis

Księga wieczysta to podstawowy dokument funkcjonujący w obrocie nieruchomościami.

Na pozór jest prosta w odczycie, jednak praktyka pokazuje, że zawiera szereg kruczków których „nieznajomość” może sporo kosztować.

Sprawne poruszanie się w czytaniu akt księgi, znajomość procedur dokonywania wpisów, wzmianek czy ich wykreślania, to elementarz każdego, kto chce skutecznie i bezpiecznie działać na rynku obrotu nieruchomościami.

Umiejętne wyszukiwanie numerów ksiąg wieczystych, poprawna interpretacja wpisów w niej zawartych może zdecydowanie umocnić naszą pozycję na rynku i … umożliwić zakup nieruchomości które dla większości są „ nie sprzedawalne”.  A to jak wiadomo prowadzi do tego, że możemy nabyć je po bardzo okazyjnych cenach 😊

Szkolenie skierowane jest do :

  • Inwestorów
  • Pośredników i zarządców nieruchomości
  • Doradców kredytowych
  • Wszystkich uczestników sektora rynku nieruchomości

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

Jak bezpiecznie kupować i sprzedawać nieruchomości ?

Kiedy transakcja nie korzysta z rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych?

Skąd mieć informacje o numerach ksiąg?

Jakie wpisy są problemem, a z którymi można sobie poradzić ?  

Jak interpretować wpisy w księdze ?

Jak korzystać z informacji zawartych w księdze aby rentownie inwestować ?

 

Zapisz się na szkolenie, podczas którego dowiesz się, jak w praktyce sprawnie poruszać się w tej skomplikowanej materii.

 

Szkolenie to praktyczny warsztat z analizą konkretnych stanów faktycznych, dokumentacji i akt.

Szkolenie poprowadzi doświadczony praktyk:

Mgr Piotr Szczekalareferendarz wydziału Ksiąg Wieczystych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie pozytywnie zdając egzamin sędziowski. Orzeka w wydziale ksiąg wieczystych. Wieloletni wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich oraz podyplomowych w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunkach Zarządzanie nieruchomościami, Wycena nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami. Trener i wykładowca na szkoleniach z zakresu ksiąg wieczystych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie nieruchomości oraz w gospodarce nieruchomościami.

 

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia : 26.03.2022 r.

Miejsce szkolenia : Warszawa

Forma szkolenia : warsztaty

 

Komunikacja :

Uczestnicy podpisują umowy o obowiązku zachowania w poufności informacji „poufnych” pozyskanych w czasie szkolenia.

Po odesłaniu umowy i opłaceniu faktury Uczestnik zostaje przyjęty na szkolenie.

 

Istnieje możliwość zadania konkretnych pytań.  Ciekawe kazusy poruszone mogą być podczas prelekcji.

Do czasu szkolenia pozostajemy w stałym kontakcie, a personel firmy jest do Państwa dyspozycji  od poniedziałku do soboty w godzinach 9 – 18.

Michał Janczarek  – asystent Elżbiety Liberdy  – ( wszelkie sprawy organizacyjne ) – pod nr telefonu 607504320

Oliwia Giszczak  – księgowość – 507 109 854

Elżbieta Liberda  – prelegent – 509 782 009

 

PROGRAM:

9.30 – rejestracja gości.

 

10.00 – 13.30  Część pierwsza.

I. Wprowadzenie do ksiąg wieczystych.

Księgi Wieczyste w praktyce: Szczegółowa analiza treści wpisów. Ujawnianie roszczeń.

Analiza przepisów i praktyczne wskazówki.

Właściwe wypełnianie formularzy.

Najnowsze orzecznictwo.

Jak ustalić nr. księgi wieczystej po adresie.

Ograniczone prawa rzeczowe.

Sprzedaż udziałów w spadku i sprzedaż udziałów byłych małżonków a rękojmia wiary publicznej Ksiąg Wieczystych.

Wpis konstytutywny i wpis deklaratoryjny.

Rodzaje odpisów z ksiąg wieczystych i zasady ich pobierania

II. Case study. Analiza konkretnych przypadków. Pytania uczestników.

 

Przerwa obiadowa – 13.45-14.45

 

14.30 – 17.00  Część druga.

III. Wzmianki i wpisy w księgach wieczystych.

Odpowiedzialność odszkodowawcza za bezzasadne wzmianki.

Ile trwa wykreślanie wpisów ?

Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Ewidencja Gruntów i Budynków a księgi wieczyste.

Co to jest zbiór dokumentów,

Kiedy orzeczenie w przedmiocie wpisu staje się wykonalne, czy prawomocność orzeczenia ma na nie wpływ?

Hipoteka za „złotówkę” ustanowioną na rzecz nieznanej osoby, jak zlikwidować?

Nieruchomości bez księgi wieczystej.

Ograniczone prawa rzeczowe (spółdzielcze prawa do lokalu, hipoteka…),użytkowanie wieczyste,

służebność, odrębna własność lokalu i prawo z nią związane.

Zasada jawności ksiąg wieczystych. Ograniczenia.

Jakie prawa i roszczenia możemy ujawnić w księdze ?

IV. Case study. Analiza konkretnych przypadków. Pytania uczestników.

17.15  – zakończenie, wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia