Elzbieta Liberda

"Bezpieczny najem lokali" - szkolenie online

Szkolenie odbędzie się w formie on-line,  dla uczestników przewidziane są materiały edukacyjne

350,00  + VAT

Opis

 

Informacje organizacyjne:

Szkolenie online.

Nagranie ok 4 godziny.

Komunikacja :

Michał Janczarek – asystent Elżbiety Liberdy – ( wszelkie sprawy organizacyjne ) – pod nr telefonu 607504320
Oliwia Giszczak – księgowość – 727 569 180
Elżbieta Liberda – prelegent – 509 782 009

 

PROGRAM SZKOLENIA: „Najem lokali” kurs online

I. Konstrukcja umowy najmu.

 1. Strony umowy, pełnomocnicy, sposoby reprezentacji.
 2. Forma zawarcia umowy najmu (pisemna, ustna), załączniki jako integralna część umowy najmu.
 3. Czas trwania umowy najmu.
 4. Pierwokup, prawo pierwszeństwa, prawo podnajmu, cesja praw z umowy najmu.
 5. Obowiązki wynajmującego i najemcy.
 6. Wypowiedzenie umowy najmu, zmiana treści umowy, możliwość podwyższenia czynszu najmu.
 7. Przekazanie przedmiotu najmu.
 8. Zabezpieczenia w umowach najmu. Kaucja, kary umowne, gwarancje bankowe.

 

II. Najem lokali mieszkalnych

 1. Umowy najmu, ochrona praw lokatorów, czynsze, eksmisje.
 2. Odszkodowania od gmin za niedostarczenie lokalu socjalnego w świetle orzecznictwa sądowego.
 3. Zwiększenie ochrony lokatorów.

 

III. Najem okazjonalny

 1. Podmioty uprawnione do zawarcia umowy najmu okazjonalnego.
 2. Czas trwania umowy, czynsz najmu, kaucja i inne zabezpieczenia w umowie najmu okazjonalnego.
 3. Obligatoryjne załączniki do umowy najmu. Oświadczenia właściciela nieruchomości, oświadczenia najemcy.
 4. Przesłanki eksmisji Najemcy.
 5. Opodatkowanie najmu okazjonalnego.
 6. Koszty związane z zawarciem umowy najmu okazjonalnego

 

 IV. Najem instytucjonalny

 1. Kto może być wynajmującym?
 2. Czas trwania umów najmu;
 3. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez najemcę.
 4. Możliwości zmiany wysokości czynszu i wypowiedzenia umowy najmu;
 5. Pozbawienie najemcy prawa do lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego – czy zawsze?
 6. Tryb wykonywania eksmisji.