Elzbieta Liberda

Kurs on-line "Licytacje komornicze bez tajemnic"

Szkolenie odbędzie się w formie on-line,  dla uczestników przewidziane są materiały edukacyjne

975,61  + VAT

Opis

Licytacje komornicze w praktyce.

prelegent: Tomasz Fornalski  – komornik 

Program szkolenia:

 1. Ogólne zasady postępowania egzekucyjnego
  1. Organy egzekucyjne i ich właściwość
  2. Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
 2. Wszczęcie egzekucji – wniosek o wszczęcie egzekucji w praktyce
 3. Czynności egzekucyjne krok po kroku.
 4. Przypadki zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego
 5. Ograniczenia egzekucji
 6. Skarga pauliańska . Co zrobić kiedy dłużnik ucieka z majątkiem
 7. Skuteczność rygorów egzekucji. Teoria a praktyka.
 8. Rygor egzekucji w zakresie wydania nieruchomości. Czy to rzeczywista forma zabezpieczenia?
 9. Powództwa przeciwegzekucyjne
 10. Egzekucja z nieruchomości

a. Informacje wstępne

b. Zajęcie nieruchomości

c. Opis i oszacowanie nieruchomości

 1. Wniosek
 2. Protokół opisu i oszacowania
 3. Zaskarżenie opisu i oszacowania

d. Obwieszczenie o licytacji

 1. Termin licytacji i obwieszczenia
 2. Przejęcie nieruchomości

e. Warunki licytacyjne

 1. Rękojmia i jej zwrot
 2. Cena wywołania
 3. Zapłata ceny

f. Licytacja

 1. Przebieg
 2. Wstrzymanie przetargu
 3. Zamknięcie przetargu
 4. Druga licytacja
 5. Umorzenie postępowania, ponowna egzekucja

g. Skarga na czynności komornika

h. Przybicie

 1. Udzielenie przybicia i odmowa przybicia
 2. Skutki przybicia

i. Przysądzenie własności

 1. Podstawa przysądzenia
 2. Służebności
 3. Najem i dzierżawa

11. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego

12.Uproszczona egzekucja z nieruchomości

13.Egzekucja z nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne.

14.Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

15.Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości

16. Postępowania egzekucyjne w praktyce.

 • śmierć dłużnika
 • postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku i dział spadku celem zaspokojenia wierzyciela
 • wpływ stosunków majątkowych małżeński na możliwość prowadzenia egzekucji
 • egzekucja z majątku wspólnego małżonków

17. Egzekucja z ruchomości. Egzekucja ze majątku który stanowią zwierzęta.

Link do szkolenia wysyłamy na podany w zamówieniu adres e-mail po opłaceniu zamówienia.