Elzbieta Liberda

AML. Obowiązki Pośredników w kontekście ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

243,09  + VAT

Opis

SZKOLENIE ONLINE.

Szkolenie przeznaczone jest dla biur nieruchomości, w szczególności ich Właścicieli, menadżerów czy też osób zajmujących w nich kierownicze stanowiska.

Dnia 1 marca 2018 r. ustawodawca wprowadził ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która swoim zasięgiem objęła głównie obrót nieruchomościami w Polsce. Niestety jak powszechnie wiadomo większość przepisów w Polsce jest nowelizowanych czy też zmienianych w tym również ustawa wymieniona powyżej, skrótowo zwana „AML”.

Ostatnia nowelizacja przepisów w zakresie ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu miała miejsce 31 października 2021 r.

Jakie ma znaczenie dla Pośrednika? Ogromne. Znajomość procedur w kontekście przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu jest obowiązkowa dla każdego kto chce zajmować się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Ustawodawca wymusza nie tylko znajomość modeli, czy też procedur AML lecz także ich wdrażanie w działalność każdego z biur nieruchomości w Polsce.

Celem niniejszego szkolenia będzie nie tylko omówienie pojęć z ustawy, lecz także zaprezentowanie procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także omówienie obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomości w zakresie przeciwdziałania w/w procederom. Jednym z elementów szkolenia będzie również przygotowanie wewnętrznych procedur związanych z przestrzeganiem przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrożenie ich w stosunku do pracowników oraz Klientów biur nieruchomości.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie metodyki, pojęć oraz zakresu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. wraz z jej najnowszą aktualizacją z 31 października 2021 r. w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

2. Wskazanie modeli możliwego procederu w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, które są stosowane w obrocie nieruchomościami.

 Plan szkolenia:

1. Proceder prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu – pojęcia, powszechność, etapy, przykłady zastosowania w obrocie nieruchomościami.

2. Regulacje prawne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w oparciu o przepisy międzynarodowe, unijne oraz polskie.

3. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wraz z nowelizacją z 31 października 2021 r.

4. Definicja obowiązków pośrednika w obrocie nieruchomościami jako instytucji obowiązanej do przestrzegania przepisów z ustawy dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu wraz z nowelizacją z 31 października 2021 r. m.in. – obowiązek szkoleniowy, sporządzenia oceny i ryzyka, procedury etc. 5. Jak się zabezpieczyć – czyi wdrożenie środków bezpieczeństwa, umiejętność dokonania klasyfikacji klienta czy też ryzyk związanych z współpracą.

6. RODO i AML – dwa wzajemne wykluczenia? Czy da się je pogodzić?

7. Czym jest GIIF? Jakie dane podawać? Jakich dokumentów potrzebują? Kiedy należy z nich skorzystać?

8. Kodeks karny – przestępstwa związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (art.299 k.k. oraz 165a k.k.)

9. Sankcje, kontrole, kary, orzecznictwo – co na to Sąd.

10. Omówienie wewnętrznych procedur dla biur pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w zakresie AML wraz z dokumentacją.

UWAGA!

Dodatkowo dla uczestników szkolenia jest wzór procedur wraz z załącznikami zaktualizowany o najnowszą nowelizację przepisów.

 

Prowadzący: Elżbieta Liberda