Elzbieta Liberda

Podziały Majątku

Rozwód to nie koniec! Chwila zawarcia związku małżeńskiego to również w wielu przypadkach moment powstania majątku wspólnego. Małżonkowie mogą dokonać podziału dotychczasowego majątku wspólnego w sposób umowny, a w przypadku braku zgody każdy z małżonków może wystąpić do sądu o dokonanie podziału tego majątku.

Przewiń w dół

Kancelaria świadczy specjalistyczne usługi w zakresie:

spraw o ustanowienie rozdzielności majątkowej

spraw o podział majątku wspólnego

spraw o zwrot poniesionych nakładów na majątek wspólny

udziału w negocjacjach dotyczących ugodowego dokonania podziału majątku wspólnego