Elzbieta Liberda

Prawo Pracy

Prawo pracy to wyjątkowa gałąź prawa, dotyczy ona bowiem dwóch stron, które chcą razem współpracować i razem osiągać zyski. Jaką formę współpracy wybrać, aby były one najkorzystniejsze? Co jeśli pomiędzy stronami pojawi się konflikt?

Przewiń w dół

Doradzamy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Przygotowujemy i opiniujemy dokumenty pracownicze, pomagamy przy rozwiązywaniu stosunków pracy, a także prowadzimy negocjacje ze związkami zawodowymi.

Reprezentujemy pracowników w sprawach wynagrodzeń, odszkodowań, urlopów, zwolnień z pracy.

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, Kancelaria przygotowuje projekty aktów prawnych w tym między innymi: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy BHP, umowy o pracę, umowy o pracę dla kadry zarządzającej

Kancelaria świadczy specjalistyczne usługi w zakresie:

Zatrudnianie pracowników

Związki zawodowe

Dyskryminacja i mobbing

Zwolnienia

Wypłata należnego wynagrodzenia

Regulaminy pracy

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Wybór właściwej formy zatrudnienia

Istnienie/nieistnienie stosunku pracy